Beseda k Metropolitnímu plánu Prahy 5. dubna 2016

5. dubna 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin na Novotného lávka 5, se uskutečnil diskusní seminář na téma Metropolitní plán Hlavního města Prahy aneb Bude Metropolitní plán pro Prahu opravdu přínosem?

V současné době probíhají práce na návrhu nového Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy. Protože se STUŽ zabývá problematikou udržitelnosti, bude naše členy i pozvané zástupce městských částí a veřejnosti opětovně zajímat:

 • jak dalece bude tento plán respektovat udržitelný rozvoj území dle § 18/1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
 • jak dalece bude v souladu s novým strategickým plánem hlavního města Prahy
 • zda bude zkoordinován se strategickým a územním plánováním Středočeského kraje,
 • jak bude brát v úvahu strategické koncepce městských částí – zvláště pak ty, vytvořené s účastí veřejnosti metodikou místních Agend 21 a komunitního plánování (což je nová skutečnost, vycházející ze zkušeností mnoha evropských, ale dnes i desítek našich měst a Magistrát se k této metodice také přihlásil),
 • V této souvislosti padnou zajisté otázky o zapojení veřejnosti, včetně odborné, při přípravě a realizaci plánu,

 • jak bude prováděno hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 19/2 zákona č. 183/2006 – zda budou předložena variantní řešení (včetně nulové varianty) a zda budou použity indikátory udržitelného rozvoje, příp. jaké,
 • dalším okruhem otázek bude, jak dojde k zúžení prostoru pro korupci při obecnosti určení jednotlivých ploch a jak lze stihnout již posunutý harmonogram přípravy do r. 2020,
 • podstatnou je i otázka, zda nynější změny platného územního plánu jsou již poměřovány záměry budoucího metropolitního plánu.

K diskuzi byli pozváni:

 • Matěj Stropnický a Jana Plamínková, Zastupitelstvo hl. m. Prahy
 • Mgr. Jiří Skalický, pověřený ředitel odboru územního rozvoje Magistrátu HMP,
 • Ing.arch.Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
 • Doc.Ing.arch. Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování a stavební fakulta ČVUT,i>
 • Ing. Arch. Tomáš Vích, atelier AA Vích f.o
 • Mgr. Jiří Guth, STUŽ
 • Diskuzi moderoval Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

 

Záznam z diskuze naleznete pod tímto odkazem.

http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1258:zaznam-z-besedy-k-metropolitnimu-planu-prahy-5-dubna-2016&catid=12&Itemid=71

DSCN0810 DSCN0808