Prohlášení náměstka primátorky Matěje Stropnického (SZ) k případu „Poutník“

Lidové noviny přinesly (poněkud překvapivě) informaci o probíhajícím vyšetřování, které započalo zabavením mého služebního počítače na ÚMČ Praha 3. Co je předmětem vyšetřování, jsem se totiž sám oficiálně nedozvěděl a přístup do spisu byl odepřen mé právní zástupkyni s odůvodněním, že nejsem účastníkem řízení. Lidové noviny tvrdí, že se jedná o privatizaci bytu v Lupáčově ulici v Praze 3. Tuto informaci nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit, protože navzdory svému zájmu o informace žádné oficiální stanovisko od Policie ČR nemám.

Pokud by měly Lidové noviny pravdu, nejsem vyšetřován pro krádež, úplatek, machinace, osobní výhodu či klientelizmus, ale pro naplnění volebního programu, se kterým naše koaliční uskupení Žižkov (nejen) sobě kandidovalo. Mám tedy naprosto čisté svědomí.

Náš program obsahoval dostupnou privatizaci pro občany, kteří na území MČ Praha 3 bydlí. Dostupná privatizace je důležitá pro uchování sociálně diverzifikované skladby populace. Jedná se o hodnotu, se kterou se každý může či nemusí identifikovat, je to však hodnota výsostně politická. Privatizace bytů obdobným způsobem probíhala ve většině velkých sídel ČR a byla a je jediným nástrojem, jak zajistit spravedlivou majetkovou diverzifikaci vlastnictví.

Postup v ulici Lupáčova byl zcela standardní, znalecký posudek, který je opatřen kulatým razítkem (a garantuje relevantnost výsledné ceny), byl navíc realizován na základě rámcové smlouvy, kterou uzavírala ještě bývalá koalice pod vedením ODS.

Kriminalizace otázek politických je mimořádně problematická a ohrožuje demokratický princip naší společnosti. Načasování a další okolnosti této „kauzy“ (zabavování počítače pod dohledem TV kamer, informace unikající do médií) ukazují na to, že se spíše než o nezávislé vyšetřování jedná o politický boj s cílem mě poškodit.