Do diáře zeleného ministra zahraničí

ÚHEL POHLEDU

V zahraniční politice je pro Stranu zelených klíčová oblast lidských práv. Nejvýznamnějším partnerem pak Evropská unie. Ministr Karel Schwarzenberg jako osoba mimo SZ nezná její priority v zahraničněpolitické oblasti definované předvolebním programem z roku 2006, a činnost MZV je proto pod jeho vedením nijak nenaplňuje. Chybí zájem a plán, jak činnost ministerstva se SZ koordinovat. Agendu EU má v této vládě na starost zcela nepochopitelně nikoli zástupce proevropských zelených, ale atlantista Alexandr Vondra. Výsledky jsou známé: Česko, byť vlažně, podporuje evropsky periferní Polsko, jejím vyjednavačem dalšího osudu euroústavy byl eurofob Jan Zahradil. Ministerstvo zahraničí je navíc v čele obhájců umístění radarové základny v ČR, zatímco proces reformy rozvojové spolupráce a humanitární pomoci je neustále oddalován.

Vyjdu nyní z programu ministra Schwarzenberga na příští týden. Diář skutečně zeleného ministra zahraničí by však mohl vypadat také následovně.

Pondělí. Nedělní Republiková rada SZ projedná návrh na postupné stažení českých jednotek z Iráku. Pokud jej přijme, ministra o tom vyrozumí a ten navrhne další postup. Spojí se se svým britským protějškem, pod jehož řízení české jednotky v Iráku patří, s cílem domluvit se na společném jednání o zahájení jejich stahování. Požádá o zařazení bodu na program jednání vlády.

Úterý. Do Prahy přilétá egyptský ministr zahraničí. Tradičně dobré vztahy socialistického Československa s Egyptem byly v minulosti vykoupeny tradičně kvalitními českými zbraněmi. Také schůzka se zástupci ministerstva průmyslu a obchodu je již dohodnuta. Zbrojní průmysl patří k nejobtížněji kontrolovatelným oblastem, v limitování vývozu zbraní neudělalo MZV za zeleného působení nic. Ministr zdůrazní nutnost společného postupu v ukončení vývozu českých zbraní do této země a nabídne prostředkování při snaze získat adresnou rozvojovou pomoc.

Středa. Zasedání vlády bude pokračovat v diskusi o přípravách českého předsednictví unie v roce 2009. V tuto chvíli je cílem našeho předsednictví unie idea ODS Evropa bez bariér. Myšleny jsou bariéry ekonomické čili liberalizace vnitřního trhu EU. Zelení však chtějí akcentovat jiný výklad: bariéry společenské, národnostní, kulturní. Navrhne vládě, že MZV vypracuje k Vondrově koncepci alternativní ekologickou vizi českého předsednictví, např. Evropa energeticky střídmá, kulturně pestrá a společensky tolerantní.

Čtvrtek. Před odletem do Bruselu na otevření Českého domu se ministr sejde se zástupci českých a rakouských sdružení protestujících proti jaderné elektrárně Temelín, omluví se za zesměšňující výrok, jehož se na jejich adresu dopustil, a postaví se za jejich požadavek bezprostřední a úplné informovanosti ohledně Temelína.

Pátek. Na tento den se mi nepodařilo získat z plánovaného programu ministra žádné informace, ministr tak může strávit celý den v Brdech. Sejde se zde s představiteli Ligy starostů obcí odmítajících umístění radarové základny, nevládních organizací a občanů. Podpoří na jedné straně jejich požadavky na dotační program vlády na rozvoj infrastruktury oblasti i jejich úsilí odmítající základnu a přislíbí zahájení rozsáhlé informační kampaně o možnostech a rizicích základny pro Brdsko i celou republiku. Nabídne svou pomoc při prosazování vládního návrhu na celostátní referendum.

Sobota. Přijíždí íránská parlamentní delegace, jejíž jednání na MZV je již dohodnuto. Zelený ministr zahraničí s ní projedná zejména dvě otázky: požádá o co nejpodrobnější informace o íránském vojenském i civilním jaderném programu a podá jí zprávu o stavu vyjednávání Česka a Spojených států o umístění radarové základny v Brdech. Kriticky se vysloví o uvažovaném plánu USA řešit dvoustranný americkoíránský konflikt leteckým bombardováním z americké strany a zdůrazní potřebu mírového řešení. Navrhne delegaci přednesení návrhu na uspořádání mezinárodní mírové konference o řešení americkoíránských vztahů na nejbližším zasedání Rady ministrů EU 15. října v Lisabonu v souvislosti s plánovaným umístěním radarové základny na území ČR, pravidelně zdůvodňované nebezpečím z Íránu.

Neděle. Odlet do USA vyjednávat o českém zvolení do Rady bezpečnosti OSN.
Vida jaké lze dělat zelené kroky v souladu se zájmy českého státu. Karel Schwarzenberg je jistě úctyhodná osobnost, reprezentativní, je-li už přesně zastřižený knírek a na míru šitý oblek hlavním předpokladem obývání Černínského paláce, a zřejmě je. I proto o spolupráci s ním zelení stojí, pokud svůj časový rozpis doplní i zelenými minutami.

Vyšlo v Lidových novinách, 6.10.2007, strana 1