Královna poněkud obnažená

Předsedkyně sněmovního školského výboru Anna Putnová se jménem TOP 09 poradila s vysokoškoláky a postavila svou stranu proti omezování akademických svobod a reformám Josefa Dobeše z Věcí veřejných vůbec. Znamená to něco?Nepsal se první duben, ale první únor, když se předsedkyně školského výboru Sněmovny a zároveň expertní komise TOP 09 Anna Putnová sešla se zástupci Studentské komory Rady vysokých škol a nasdílela jejich i své obavy do tiskového prohlášení s bojovým titulkem: Nedovolíme brutální zásah do samosprávy vysokých škol. Nakonec, proč by pro jednou majáles nemohla vést královna, když mohl i Allen Ginsberg. TOP 09 by se tím ovšem odvrátila od svého volebního programu a programového prohlášení vlády. V případě TOP 09 je to shodou okolností totéž, protože na stranickém webu kapitola volebního programu z roku 2010 věnovaná vzdělávání začíná větou „Vláda je přesvědčena….“ a program už tak nejde dohledat – asi aby nedocházelo k nežádoucímu srovnávání slibovaného a vyjednaného. Tak či onak, píše se tam o „efektivním řízení“ za účasti „profesionálních manažerů“ a mimo další i: „Pro zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělání současně zavedeme osobní motivaci studenta (školné) jako součást zmíněných nákladů na vzdělání.“ Eufemismus závorek ponechám stranou – na školném, i když až od akademického roku 2015/16, TOP 09 trvá dál –, Putnová ale spolu se zástupci studentů odmítla Dobešův uvažovaný třetinový podíl ministerstvem jmenovaných členů správních rad vysokých škol jako právě onen „brutální zásah“. Komentátor Petr Kamberský v sobotní Orientaci Lidových novin, kam před dvěma týdny napsal text Velká školská mystifikace, v němž akademickou obec za odpírání reformám vyplísnil, Putnovou a s ní i TOP 09 rovněž obratem napadl. Nikdo se v této straně podle něj školstvím dlouhodobě nezabývá, vše rozhoduje Putnová, která jako děkanka Podnikatelské fakulty VUT v Brně chce být senátory znovu zvolena, a tak se postavila proti omezování pravomocí a změně způsobu volby akademických senátů. Hlavní důvod je pro něj ale v populismu TOP 09, která vzpourou proti Dobešovi hoví svým voličům, jichž má z vládních stran mezi vysokoškoláky nejvíc. Divné, já myslel, že ti ji volili právě, aby reformy byly. Předseda poslanců TOP 09 Petr Gazdík dodal tuto středu, že by reformy rád urychlil, ale brzdou je „nekompetentnost a neschopnost“ ministra školství. A tu začíná být jasněji. V kruzích vládne obava, že Josef Dobeš z Věcí veřejných svou hloupostí zdiskredituje všechno po léta připravované a do veřejnosti třeba takovými Lidovými novinami vtírané jak sádlo do popáleniny. Hrozí, že vyjde nazmar celá ta sociální konstrukce reality reforem jako záchrany české vzdělanosti. Jak to? Inu, zefektivnění řízení vysokých škol správními radami složenými z manažerů se pozvolna začíná znovu říkat omezení akademických svobod, školné opět přestává být motivačním nástrojem pro líné studenty a je zas překážkou v dostupnosti studia pro sociálně slabší, vzdělání je stále méně soukromou kvalifikací určenou pro lepší uplatnění absolventa na trhu práce a obnovuje se jeho původní význam veřejného statku. Jeden Dobeš může zmařit roky sofistikované práce desítek eskamotérů a připravit o zisky roty firem. Jeho reformy nejsou nijak pronikavěji horší, než byly ty předchozí, při nejlepší vůli ani být nemohou, neboť všechny vycházejí z jediného odkazu: Bílé knihy profesora Petra Matějů. Odhodlání TOP 09 a paní Putnové je tak šlechetné docela v rámci volebního programu, resp. programového prohlášení vlády. Ono je to pro tuhle tradiční stranu shodou okolností totéž.
Text vyšel v Deníku Referendum, 9.2.012