Lány McDrive

Zatímco v Praze se ušlechtile až staromilsky diskutuje o přínosu T. G. Masaryka a o jeho dědictví se s různým nárokem přetahují všechny politické strany, středočeské Lány, místo jeho hrobu, mu stavějí k letošnímu sedmdesátému výročí úmrtí za hlavou obchvat.

Zatímco v Praze se ušlechtile až staromilsky diskutuje o přínosu T. G. Masaryka a o jeho dědictví se s různým nárokem přetahují všechny politické strany, středočeské Lány, místo jeho hrobu, mu stavějí k letošnímu sedmdesátému výročí úmrtí za hlavou obchvat. A když za hlavou, myslím to doslovně – povede dvacet metrů od věnců.

Cesta do Lán patří k příjemnějším výjezdům z Prahy, snad že dálnic je v tomto směru méně a tedy i pump a supermarketů, vyjede vlak z města rychle do volnější krajiny. Na nádraží ve Stochově stále visí pamětní deska připomínající salonek, v němž Masaryk přebýval. Do Lán se musí do drobného vrchu již pěšky, auto míjí chodce tak jednou za dvě minuty. Obec s téměř dvěma tisíci obyvateli je Masarykem prosáklá. Jistě jde i o obchodní artikl v rámci místní turistiky. Masarykovo náměstí. Památník jeho, Herberty, Charlotty. Asi i památné stromy, kde usednul, louky, kde si utrhnul chrpu, nebo původní nakousnutý krajíc chleba podaný na uvítanou. Možná zbývá i něco z jeho ducha, tedy zatím.

V září letošního roku to bude sedmdesát let, co TGM leží na místním hřbitově, hned na severním okraji obce. Ta se spolu s krajem rozhodla výročí oslavit stavební péčí. „Zátěž je neúnosná, jen náklaďáků projede obcí denně sto třicet,“ spočítal místostarosta Václav Fencl (ODS). A tak Masarykovu náměstí odlehčí vybudováním přeložky jím procházející silnice II/236. Takových obchvatů se budují stovky, nechybí ani kruhový objezd o poloměru padesát metrů. Silnice spojuje jen Kladno s Křivoklátem, kdo ji přetěžuje? „Obcí projíždějí nákladní vozidla na blízkou skládku a také kamiony,“ sděluje za investora Martin Kupka, tiskový mluvčí Středočeského kraje. Obchvat stál v první etapě osmdesát milionů a přijde ještě na dalších nejméně dvě sta. Pomohou i evropské prostředky. Rozestavěná etapa bude hotova letos v říjnu a bude hlavním vzpomínkovým aktem, který kraj k Masarykovu výročí připravuje. Teď je hrob ještě zavalen prezidentským věncem s antišámbrovou stuhou Václav a Lívie, za hlavou má ale již haldy hlíny z připravované asfaltové piety.

Jistě, i bojiště Thermopyl, kde padly tři stovky slavných spartských bojovníků v čele s králem Leonidem, protíná dnes dálnice za peníze z fondů EU, jediná v Řecku. Tamní nápis na zbytcích soutěsky stále hlásá známé: „Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, poslušni zákonů jejich, mrtví že ležíme zde,“ nikdo však ani nepřibrzďuje. Totéž bude i zde. Zkrátka Lány McDrive.

Text vyšel v Literárních novinách 2007-12 na straně 2.
Publikováno online 20.3.2007