Minuty před radarem

Sjezd zelených v únoru vyslovil podmínečný souhlas s radarovou základnou na našem území.
Onou podmínkou mělo být, že protiraketová obrana bude součástí řízení a velení NATO.

V nótě zaslané v odpověď do USA je obsažena, jak známo, spíše v přací formě. Ani coby přání se ale nedaří a nepodaří naplnit, a to ze tří stručných důvodů. Plánovaný protiraketový štít nemá pokrývat všechny státy Aliance, čímž by porušil severoatlantický princip nedělitelnosti bezpečnosti jednotlivých států. Toto pravidlo totiž neumožňuje, aby byly některé státy chráněny více než jiné.

Svou podporu navíc i formě koexistence obranných systémů NATO a USA celá řada států Aliance zpochybňuje. Množí se totiž podezření, že systém nejen neodpovídá skutečným hrozbám, že je velmi pravděpodobně dokonce zvyšuje a že je podnětem k novému zbrojení, tentokrát tzv. obrannému, ale především že vůbec nejde o věc samu. Jako v případě Iráku sílí hlasy, že štít chtějí nejvíce zbrojařské závody, které stále ne a ne začít vyrábět zvony, a pořád děla, a ta potřebují odbyt.

Konečně, za třetí: ani Spojené státy samotné si začlenění nepřejí. O použití, tj. odborně o řízení a velení štítu, by se totiž musely dělit s ostatními spojenci. Z předchozího plyne jasné: směřovala-li podmínka zelených k prosazení aliančního radaru na místě amerického, neuspěla, protože uspět nemohla. Klička nevyšla, na řadě je rozhodnutí. Sjezd stanovil pouze proceduru, za níž zelení radar podpoří, své věcné stanovisko nevyjádřil, a tak faktické odmítnutí není protismyslem.

V sobotu v Plzni, v onom Američany kdysi osvobozeném městě, právě toto zelení učinili. A nejen to, vyzvali republikovou radu SZ, aby „podnikla veškeré kroky k odmítnutí“ základny také ona.

Koaliční smlouva radar ani nezmiňuje, jednota není nutná. Nesdílím sice, ale respektuji rozhodnutí SZ vlády se v tomto složení účastnit, a tedy i důraz na to, ji neohrožovat. Kdo však mluví o ohrožení v případě nesouhlasu SZ s radarem, tomu buď chybí sebedůvěra, nebo manipuluje se skutečným stavem situace.

Minuty zkušební lhůty důvěry zeleným odpočítává veřejnost obzvlášť přísně. Se svou přízní je snad vrtkavá, ale skutečnou odvahu nezapomíná. Zeleným ve světě bývá odvaha vlastní.

text vyšel v deníku Právo, 14.5.2007