ODS prodává byty: sobě levně, občanům za dvojnásobek

MATĚJ STROPNICKÝ / Zpráva o jednání zářijového zastupitelstva.

Materiály až na jednání

Rozmohl se nám na zastupitelstvu takový nešvar. Jednobarevná ODS Rada MČ předkládá zastupitelům stále častěji stále větší počet materiálů teprve na místě, tedy nikoli 7 dnů předem, jak ukládá jednací řád. Vypadá to jako banalita, ale není: jak se má zastupitel fundovaně seznámit s projednávanými návrhy, když je má k dispozici pět minut před hlasováním? To snad ani ti jinak výkonní odesáci nemohou zvládnout – a tak zřejmě hlasují o něčem, o čem nic nevědí, a samozřejmě pro. Předseda ODS Pavel Hurda slíbil, že do příště bude připraven návrh Jednacího řádu, který to vyřeší. Představuji si příslušnou větu v návrhu ODS asi takto: „Zastupitel obdrží materiály k zastupitelstvu vždy nejpozději v okamžiku hlasování.“

Kontrolní výbor smluvní opozici a tunel v SKM

O co však šlo věcně? Dva body byly do programu zařazeny až na místě, mezi nimi i veledůležitá volba předsedy kontrolního výboru. Tuto funkci u nás neobsazuje zástupce opozice řádné, ale zastupitel ČSSD – opozice smluvní. Tentokrát byla zvolena Miroslava Oubrechtová, která byla do zastupitelstva kooptována teprve v červnu. Ač opakovaně vyzvána, odmítla se byť i jen představit. K dalším čtyřem bodům byly podklady dodány až na místě. Šlo zejména o záměr rozdělení Správy komunálního majetku (SKM – akciovka, která spravuje na Žižkově obecní byty) a zřízení akciovky Správa zbytkového majetku. Materiál k prodeji areálu Vackov společnosti Metrostav byl dodán upravený. Celé čachrování s SKM má podle našeho názoru tento cíl: protože se tučné privatizace chýlí pomalu ke konci, chce ODS převést zbylé domy k ní určené pod soukromou správu tzv. outsourcingem (soukromá firma spravuje obecní majetek či službu za úplatu) a pod obecní kontrolou nechat pouze jednotlivé byty, které v jinak prodaných domech nebyly nájemníky odkoupeny. To je problematické nejméně ze dvou důvodů: nemohu souhlasit s tím, aby se politici zbavovali odpovědnosti a občané jejich prostřednictvím kontroly nad správou obecního majetku ve prospěch nikým nekontrolovatelné soukromé firmy (zde CPP Services s.r.o). Zadruhé je ze záměru patrné, že radnice chce po zkušenostech s nájemníky, kteří si svůj byt odmítli za nabízenou cenu vykoupit, tyto izolovat ve „zbytkové“ správě, kde se nebudou umět spojit ke společnému protestu v případě špatného zacházení.

Obec asi přišla o 20 milionů na Vackově

Prodej pozemku na Vackově společnosti Metrostav znepokojil SZ zejména z tohoto důvodu: vláda v červnu přijala na návrh SZ rozhodnutí o likvidaci ekologické zátěže ve výši cca 120mld.Kč. Žižkovská radnice se tohoto pozemku zbavuje právě proto, že si nechala zpracovat posudek, který říká, že pro radnici by bylo toto zamořené území méně výhodné nejdřív vyčistit a pak prodat a proto využívá nabídku Metrostavu, který to učiní za ni. ODS si ovšem nezjistila, zda by Praze 3 stát likvidaci zátěže na Vackově neuhradil právě z výše schválených prostředků. Naše obec tak dost možná přišla nejméně o dvacet milionů korun. Onom totiž: proč by jinak Metrostav kupoval pozemek, aniž by na něm měl vydělat?

Pod Lipami – plíseň za milion, aneb místostarosta Lochmann bydlí ve dvou bytech

A konečně prodej bytů ve čtvrté etapě privatizace – pro radnici totální fiasko. Zastupitelstvo hlasy ODS přes odpor dotčených občanů přímo na místě (argumenty, pískot, křik) schválilo prodej bytů ve čtyřech panelácích v ulici Pod Lipami na Jarově. Podle znaleckého posudku, který ovšem zastupitelé nemohli spatřit, byly byty oceněny na 27tis.Kč za metr čtvereční. Jde o byty staré třicet let, v devadesátých letech radnicí označované za k privatizaci neurčené – sociální. Zároveň však došlo k prodeji bytů v domě ve Slezské 70 (luxusní část Vinohrad), kde posudek cenu stanovil na 11tis.Kč za metr čtvereční. Shodou náhod možných jen na radnici Prahy 3, bydlí v levném luxusním domě místostarosta Lochmann, který má privatizace na starosti.

Teprve po zastupitelstvu jsme z dopisu jednoho z obyvatel dodatečně zjistili, že Lochmann již jeden obecní byt (Viklefova 17) zprivatizoval. Má tedy dva, už je jasné, proč je zástupcem starosty: pracuje přece pro občany. Ti sice musejí kupovat plesnivé garsonky v panelácích za milion, který nemají, ale zbývá jim ještě právo veta ve volbách. Snad ho využijí a pošlou ODS do opozice.

Matěj Stropnický, předseda Klubu zastupitelů MČ Praha 3 za Stranu zelených.