ODS stíhá škodit i kultuře

Právě v den, kdy se před pražským magistrátem konala minulý týden největší demonstrace českých umělců od roku 1989, zasedalo odpoledne žižkovské zastupitelstvo. Byl čtvrtek 24. dubna a individualističtí umělci, jindy tak těžko se srocující pod jedinou korouhev, se všichni shodli na jednom: navrhovaná grantová politika magistrátu pod ODS a především její provázání s prodanými vstupenkami (tzv. dotace na diváka), je nepřijatelná, protože jejím výsledkem bude, že více prostředků dostanou subjekty orientované prvotně na zisk, které více prostředků již mají, zatímco umělecké soubory hledající tvorbou nové a často kritické ke společnosti, mají být v provozních dotacích (tzv. granty na činnost) kráceny. A to ani nemluvím o tom, že celebritální pražský radní pro kulturu Milan Richter (ODS) už ohlásil svůj záměr privatizovat všechna pražská kulturní tělesa vyjma vinohradského a karlínského divadla a Pražského symfonického orchestru. Asi by bylo i nad podnikatelské síly ódéesky, prodávat housle a trubky v aukci po kuse. Nabízí se také otázka, jak mohou zelení v takové situaci osobou svého radního pro životní prostředí Petra Štěpánka pobývat s ODS v jedné magistrátní radě. Nevím, já byl proti.

Magistrátní politiku poznávám, na Žižkově máme podobnou. Aby ne, když i lidé za ní stojící, jsou stejní. Pavel Hurda, předseda ODS na Žižkově, a jeho zástupce Ondřej Pecha, jsou zároveň zastupiteli na magistrátu velkém. Jak na Žižkově, tak na magistrátu mají kulturu na starost, oni zřejmě stojí za novým přerozdělováním a rozprodáváním.

Ale k našemu zastupitelstvu: tentokrát se věnovalo právě rozdělení grantů pro rok 2008. Od minulého roku došlo ke třem dílčím pokrokům: ODS zřídila i na Praze 3 výbor pro grantovou politiku. Předsedou je ovšem Ondřej Pecha, jsou v něm tři členové ODS, jeden zástupce smluvně-opoziční ČSSD a komunista. Zelení a Evropští demokraté nebyli ani osloveni. Druhý pokrok: součástí materiálu pro zastupitelstvo byl letos prvně i seznam zamítnutých žádatelů včetně hlasování výboru. Třetí pokrok: městská část dala letos na kulturní granty přes deset milionů korun, což je skoro dvojnásobek oproti loňsku. Ovšem komu ty peníze dala? Akropolis, první i v abecedě, obdržela letos 1 230 000 Kč. Copak to už by snad nikoho ani nepřekvapovalo, když tu Hurda vládne už dvacet let, Akropolis je pro něj tím, čím pro komunistického ministra kultury Zdeňka Nejedlého Alois Jirásek. Jenže si založili dceřinnou společnost, sídlící tamtéž, co Akropolis, tedy v Kubelíkově ulici a nazvali ji „Public art“ – v překladu veřejné umění. Spíše tedy bylo myšleno asi z veřejných peněz, takže bych název doplnil na: „Public financed art“. Tento spolek obdržel 1 350 000 Kč, čili Akropolis celkem 2 580 000 Kč, nebo-li čtvrtinu rozpočtu. K tomu lze přidat i téměř 1,5mil společnostem, které budou v Akropolis pořádat akce, celkem tak jde do tohoto domu 4mil Kč. Není divu, že se pan Hurda zakupuje ve volném čase v Českém Krumlově nebo ve Vimperku, Praha 3 už je celá jeho.

Jako každý rok, akvizice Pavla Hurdy ostře kontrastují s nulovou dotací jedinému pražskému tanečnímu divadlu – Ponec na Žižkově. Na náš dotaz, proč zase nic nedostanou (minulý rok mi Pavel Hurda odpověděl, že si nic nezaslouží), odpověděl Martin Benda z rady (ODS), že mají budovu divadla od radnice zadarmo a tím jsme se s nimi už vypořádali. Palác Akropolis ovšem radnice Pavlu Hurdovi de facto koupila, resp. oddlužila. Takže někde se měří na metry, a někde dosud na lokte.

Zelení mimo jiné navrhli vypustit dotaci spolku myslivecké výuky pro výcvik adeptů na střelbu vysoké. Ona tu totiž kromě restaurací Myslivna v Jagellonské ulici a Hájovna v Ondříčkově, žádná vysoká nepobíhá.

Z toho plyne nejeden závěr, ale ten nejpodstatnější je tento: dokud bude mít ODS v Praze nadpoloviční většinu takřka ve všech zastupitelstvech včetně magistrátu, změnit lze minimum. Je prostě potřeba, přestat ODS volit. Kultura pookřeje a nejen ta.

Matěj Stropnický, předseda Klubu zastupitelů MČ Praha 3 za Stranu zelených.