Otevřený dopis – Podpora zachování Autonomního sociálního centra Klinika

Zastupitelský klub Žižkov (nejen) sobě
koalice Strany zelených, KDU-ČSL, hnutí Starostové a nezávislých
zvolená do zastupitelstva městské části Praha 3
www.zizkovnejensobe.net

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu
Generální ředitelka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
Praha 2

Ing. Andrej Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
Praha 1

Věc: Otevřený dopis – Podpora zachování Autonomního sociálního centra Klinika

Vážená paní generální ředitelko,
Vážený pane 1. místopředsedo vlády,

obracíme se na vás v souvislosti s končící výpůjčkou objektu Jeseniova 60 v Praze 3 pro Autonomní sociální centrum Klinika, které užívá tento objekt ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Vznik Kliniky a úsilí skupiny lidí organizujících v objektu opuštěné plicní kliniky zcela nezištně společensky prospěšné aktivity vyvolal širokou debatu o hodnotách současné společnosti, o mantinelech a možnostech fungování těchto aktivit bez závislosti na státních nebo obecních dotacích i o tématu bydlení lidí v kontrastu s velkým množstvím prázdných chátrajících domů všude kolem nás. Snad i díky tomu dostala Klinika šanci na existenci a ÚZSVM s jednou z osob z kolektivu Kliniky uzavřel roční smlouvu o výpůjčce.

Za rok své existence si Klinika dokázala získat široký okruh příznivkyň a příznivců. Nabízela zajímavé akce, vzdělávací aktivity, přednášky, jazykové kurzy, služby kavárny či svépomocnou školku. To vše bezplatně či za dobrovolný příspěvek. Klinika se také stala jedním z ústředních míst solidarity a pomoci v období, kdy Evropská unie začala čelit zvýšenému příjezdu uprchlíků, na který nebyla zcela připravena. Svět zpravidla není černobílý a i v souvislosti s Klinikou byly vznášeny stížnosti, zejména na zvýšený hluk po 22. hodině, které však podle našich informací kolektiv Kliniky řešil se vší vážností a vstřícností ke svému okolí.

Klinika se díky své nízkoprahovosti, otevřenosti a schopnosti sdružovat lidi různého sociálního postavení, zájmu i životního postoje stala výjimečným místem v Praze i celé České republice, ostrovem autonomie, nezávislosti a svobody, lidské a sousedské sounáležitosti. Možná i z toho důvodu se také stala terčem vyhraněných skupin, které vystavují pochybnostem hodnoty, jako jsou rovnost, svoboda či solidarita, přestože jsou vtěleny do našich ústavních zákonů. Negativní postoj vůči Klinice vyvrcholil na začátku února, kdy na ni byl spáchán přímý útok. Po něm se ještě zvýšil tlak na ukončení činnosti Autonomního sociálního centra Klinika. Tlak byl umocněn stanoviskem starostky Vladislavy Hujové a členů a členek Rady městské části Praha 3, kteří spolu s útočníky odsoudili i oběť útoků tím, že obě strany označili za extremistické skupiny.

Nemůžeme se ubránit pocitu, že proti Klinice je vedena cílená protikampaň, o jejíchž strůjcích a důvodech nechceme spekulovat. Rádi bychom pouze vyjádřili svou podporu kolektivu Autonomního sociálního centra Klinika. V současné vyhrocené náladě ve společnosti by bylo ze strany vlastníka objektu nešťastným rozhodnutím reagovat na násilný a nenávistný útok tak, že Klinice neumožní další fungování. Útok na Kliniku by byl tímto krokem nechtěně dokonán.

Fakt, že objekt Jeseniova 60 byl v minulosti zkolaudován pro jiný účel, jen těžko může obstát jako důvod pro neobnovení výpůjčky. Změna způsobu využití je běžná, zákonná administrativní procedura, která vlastníku objektu nenese žádné finanční náklady.

Žádáme vás proto, abyste ještě jednou přehodnotili své rozhodnutí o neprodloužení smlouvy o výpůjčce na budovu Kliniky a zvážili při svém rozhodování všechny okolnosti, které hovoří právě ve prospěch zachování Kliniky. Věříme, že takové rozhodnutí budete v budoucnu hodnotit jako správné.

Předem vám děkujeme za to, že se budete situací Kliniky zabývat a těšíme se, že snad i my budeme moci i nadále Kliniku navštěvovat a spolupracovat s ní.

S pozdravem,

Helena Ganická
Lukáš Haupt
Martina Chmelová
Tomáš Mikeska
Filip Neusser
Ondřej Rut
Vladimír Říha
Lýdia Říhová
Matěj Stropnický
Tomáš Sunegha
Světlana Škapová
Lucia Zachariášová

zastupitelé a zastupitelky MČ Praha 3 z klubu Žižkov (nejen) sobě