Rodina deníků

Tak si říkají. A že vědí, že rodina má držet pospolu proti zlému okolnímu světu konkurence, prošly bývalé Deníky Bohemia a Moravia unifikační proměnou. Již na počátku devadesátých let zahájené spojování okresních deníků v mohutný konglomerát Vltava-Labe-Press (VLP) bylo dokončeno minulé pondělí, kdy z ještě zčásti autonomních redakcí, byť už pod centrální pražskou resp. pasovskou správou, vznikl celkový Deník. Došlo k centralizaci správy, a zároveň k další regionalizaci obsahu.

VLP patří dnes z osmdesáti procent Verlagsgruppe Passau a z dvaceti rýnským vlastníkům Lidových novin a Mladé fronty Dnes, jejichž úplným názvem vás nebudu obtěžovat. Zase tak ostrá konkurence to tedy nebude, všichni jsou tak trochu jedna parta. Redakce se dohodla, že bude „neutrální, nadstranická a nepodplatitelná“ a zároveň, že se „čtenáři musí mít šanci také pousmát“. Podle celostránkového úvodu v prvním čísle řadu svých postojů list předjímá: „Svět médií se nachází ve zlomové fázi, a proto se mění naše noviny a vydavatelství. Tu revoluci spustil internet.“ Úvod se domnívá, že noviny zůstanou sice i nadále nepostradatelné, ale že jejich úloha se proměňuje. Nikdy jsem to takhle pěkně na jednom místě a od činného listu nečetl. Nemusí dnes, v době, kdy má každý doma internet, psát o amerických hurikánech či bombách v Londýně, neboť to si každý naklikne. Důležité jsou místní zprávy, čili „být čtenářům na blízku“. Je pravda, že celostátního nebo dokonce mezinárodního se tu nepíše skoro nic. Mám z toho obavu, že když by od Východu zase přijížděly tanky, informoval by Deník ve svém lokálním vydání vždy jen o jejich průjezdu místním okresem. Naštěstí máme své rýnské. Kdo se ale prolistuje také Sportovním deníkem, každodenní to přílohou často i o osmi stranách, zjistí, že na jeho úplném konci, když už je čtenář i pobaven celostránkovým komiksem a vyluštil srpnové pořekadlo, ocitá se opět na stránkách patřících politice. V pátek tu byl dokonce laškovně pojatý portrét bolívijského prezidenta Eva Moralese, který svou nepodplatitelností vybízí k citaci: „Nejenom koka ale ovládá jeho myšlení,“ píše zkratka –len– a pokračuje nadstranicky ale naštěstí v rámci systému: „…dalším hnacím motorem je socialismus.“

Asi nejpozoruhodnější změnou oproti setrvalému stavu je nerozlišování Deníku mezi komentáři a zpravodajskými texty. Samostatnou názorovou stránku nemá, jen dílčí rubriky. Jako komentář je označen sloupec na straně dvě, někdy se věnuje žalobám, jindy autobusům, ale publicistické vstupy obsahuje takřka každý text. Jsou psány s osobním zaujetím a je vidět, že redakce opravdu chce být u problému svého čtenáře až v koupelně. Modře oblečení muži na schodech pražského metra čtoucí pražský Deník jsou toho důkazem. Mnohá by takového do koupelny chtěla.

Kultuře se Deník věnuje spíše po servisní než po kritické stránce. Kina, kluby, od kdy do kdy, přehledy. Je to ale po týdnu pochopitelné, neboť právě tuto rubriku buduje každý list nejdéle a mnohé ještě ani nezačaly. Dvě světové rubriky ale Deník má. Na titulní straně každodenní fejeton a na straně tři Poštu od… Už jsem si titulní stranu ani neuměl představit bez hluboce lidských příběhů (HLP – neplést s VLP, zkratkou vydavatele) a ono to jde. Obě mohou mít ambice, ani jedna je zatím nemá. Ve fejetonech se prázdně hloubá a v poště, která přišla s výborným nápadem prostředkovat názory pražských dopisovatelů zahraničních listů, se popisují jejich zkušenosti s naším pivem, tramvajemi a udílejí se rady, jak dál doskočit. Takové okénko tety z Ameriky. Tak se těším, zda jména dodají i obsah, jsem prostě nezničitelný.

Deník je rodinný nejen po vlastnické stránce. Každý z čtyř set padesáti tisíc čtenářů v pondělí a osmi set sedmdesáti tisíc v pátek (den, kdy vychází televizní příloha) si v něm něco bude muset najít, tomu tedy bude odpovídat i zaměření. Celému podniku je šéfredaktorem podzimní zakladatel aktualne.cz Roman Gallo. Mottem jeho prvního týdne v listu bylo: „Nejkratší spojení mezi dvěma lidmi je úsměv.“ Také se ho nějak nemohu zbavit.

Text vyšel v Literárních novinách 2006-39 na straně 2.
Publikováno online 3.10.2006