Spor o Národní park Křivoklátsko se rozhodne až po volbách

autor: Lucie Paseková, Matěj Stropnický

Ministerstvo životního prostředí oznámilo v pátek, že proces vyhlášení národního parku této oblasti začne v únoru. Ministerstvo zemědělství chce záměru zabránit a vyhlásit Křivoklátsko u nás dosud neznámou kategorií „lesnický park“.

Na páteční společné tiskové konferenci zástupců ministerstva životního prostředí a Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko panovala spíše pozitivní nálada. Ministr Jan Dusík oznámil, že dokumenty ze strany správy jsou kompletní a ministerstvo může začít legislativní přípravu vzniku Národního parku Křivoklátsko již v únoru.

Vzápětí se ale ozvalo ministerstvo zemědělství s vlastním plánem. Ten počítá nikoli se vznikem národního parku, ale s (v České republice dosud neznámou) právní formou ochrany, tzv. lesnickým parkem. Lesy České republiky k tomu připravily obsáhlý dokument s názvem Obecný standard lesnických parků. O čem v něm jde?

Lesnický park na rozdíl od klasického národního parku nepočítá s velkoplošnou konzervací území. Jeho smyslem je využívání území a přírodních zdrojů člověkem v souladu s přírodou v ekologickém, ekonomickém a sociálním aspektu. V zahraničí jsou tyto typy lesů běžné, tvrdí autoři dokumentu, česká legistativa však tento pojem dosud nezná.

„Hlavní těžiště změny z běžného lesa na lesnický park spočívá v tom, že lesnický park bude demonstračním, modelovým lesem. Veřejnost bude mít možnost seznámit se v lesnickém parku v rámci naučných stezek s tématy jako například význam lesa, lesnictví, výroba dřeva. Tyto oblasti představují v našem středoevropském regionu nezastupitelnou hodnotu,“ uvedl serveru naseadresa.cz ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Tuto interpretaci však tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková odmítá: „Lesnické parky jsou v Evropě takřka neznámý pojem,“ sdělila Deníku Referendum.

Podle tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství Petra Vorlíčka „lesnické parky mimo jiné poslouží i k hlubšímu vědeckému výzkumu a veřejnost jejich prostřednictvím může získat lepší informace o způsobech obhospodařování lesů, významu lesů a lesnictví a o přínosech využívání dřeva jako obnovitelné suroviny.“ Pro Deník Referendum dále uvedl, že „iniciátory vyhlášení konkrétních lesnických parků by měli být vlastníci lesů a další lesnické a jiné subjekty působící v dané oblasti. Zájemcům o zřízení lesnických parků by ministerstvo pomáhalo s procesem vzniku těchto lesů.“

Jedním z takovýchto modelových lesů by mělo být Křivoklátsko. Uvádí to časopis pro lesnickou vědu a praxi Lesnická práce. „Je to alternativa i pro další, přírodovědně cenné a přitom hospodářsky využívané lesní celky na celém území ČR,“ uvedl časopis.

Vedení správy křivoklátských lesů má však o další ochraně svou představu. „Záměr vzniká jako protireakce na záměr vyhlásit u nás národní park. Ve stavu, kdy se Lesy České republiky zbavují majetku, propouštějí zaměstnance a reálně se mluví o jejich privatizaci, je to nebezpečné,“ sdělil Deníku Referendum zástupce vedoucího Správy CHKO Křivoklátsko Pavel Moucha. „Vše, co chystají pro lesnické parky, se dá dělat už dnes, a nic z toho Lesy nedělají třicet let,“ dodává s tím, že hlavní problém je v tom, že tzv. lesní hospodářský plán, jímž se ochrana lesů prakticky provádí, je jen doporučením. „To právě může změnit jen vyhlášení Křivoklátska národním parkem,“ uzavírá Moucha.

Také občanské iniciativy zabývající se obnovou lesů a soukromí vlastníci jsou k návrhu lesnických parků skeptičtí.

Jiří Antl ze Společnosti přátel přírody, která v Jizerských horách obnovuje původní prales, Deníku Referendum řekl: „Jsme rádi za každý nový les, kde hospodářský zájem nebude primární. To o lesnických parcích neplatí.“

František Kučera ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR vidí ve zřízení lesního parku pro soukromé vlastníky lesů spíše zátěž: „Na soukromé vlastníky lesů jsou kladeny stále větší nároky, přitom se snižují dotace a podpora, která jde především z krajů, taky není vysoká,“ uvedl Deníku Referendum Kučera.

„Diskuze o další ochraně Křivoklátska se ještě povede, rozhodnou ale až výsledky voleb,“ shrnula následující vývoj mluvčí Ministerstva životního prostředí Roubíčková.

Vyšlo 25.01.2010 v Deníku Referendum