Chat s Matějem Stropnickým na iDnes.cz

OTÁZKA:  Pracoval jste někdy?
Jirka Novák
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, pracoval jsem pět let jako novinář, což jsem i vystudoval, nejprve jako redaktor, pak i jako editor v Literárních novinách a v Deníku Referendum. Ostatně: otázka mi přijde tak formulovaná, že v podtextu cítím, že politickou práci nepovažujete za práci. Ale ona je to práce a velmi těžká, i když má často nízký kredit. Politice je třeba se učit, přemýšlet o ní, bez nadsázky si výsledky v ní oddřít. Tomu se věnuji dvanáct let. Očekávat, že politiku budou dělat dobře lidé, kteří dosud dělali něco jiného, je stejné jako čekat, že někdo, kdo nikdy nepekl rohlíky nebo nenapsal článek do novin, bude dobře péct a dobře psát. No nebude. Proto je i politice potřeba se věnovat soustavně. S pozdravem, MS 4.2.2015 11:15

OTÁZKA:  Dobrý den Matěji, myslím, že mladá levice je u nás na vzestupu. Je v ČR prostor (lidé, nálada) pro vznik moderní levicové strany?
J. Novotný
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, to je velká otázka, jestli tomu tak je. Snažím se ze zelených vytvořit moderní levicovou stranu celá léta a úspěchy jsou toho jen střídavé. Na druhou stranu je pro mne určitým zadostiučiněním, že to voliči u mne registrují, což mi ve volbách pravidelně pomáhá. Myslím, že Česko potřebuje svoji Syrizu a myslím si také, že vznikne na troskách obliby ANO, které je jejím opakem. Dříve ovšem těžko. Nálada vůči levici se u mladších ročníků mění jen postupně, ale šílení okolo punkera Karla se, řekl bych, už nevrátí. Naštěstí. Zdraví, MS 4.2.2015 11:20

OTÁZKA:  Pane Stropnický, už víte, proč vám policie zabavila počítač?
Radka
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, nevím, a pochybuji už i o tom, že se to někdy od policie dozvím. MS 4.2.2015 11:30

OTÁZKA:  Co si myslíte o squatingu? Myslíte, že by se mohl vymezit určitý právní rámec, kdy by nedocházelo k dlouhodobému chátrání domů a nastavily se určité mantinely, pro squatery?
Jakub Pražák
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, squating považuji jednak za projev autonomní kultury, jednak za společenskou kritiku společnosti, v níž vlastnictví je deklarováno jako nedotknutelná hodnota. Obojí je mi blízké. Co se týče mantinelů pro legalizaci squatingu, není to jednoduché. Podle toho, co jsem si zatím k věci zjistil i v zahraničí, je de facto třeba vyjednávat případ od případu. A záleží vždy na vstřícnosti vlastníka nebo obce, ale i iniciátorů obsazení neužívaného objektu. V tomto ohledu je projekt Klinika v Jeseniově ulici na Žižkově dobře připraven, má podporu místní veřejnosti (petici za zachování tohoto kulturního centra podepsalo na Žižkově 3500 lidí) a myslím, že je povinností státu tuto iniciativu umožnit. Podle mne zde tento veřejný zájem je. Zdraví, MS 4.2.2015 11:43

OTÁZKA:  Dobrý den, z liberálního kapitalismu se stalo dogma a mně se zdá, že (například podle ad hominem útoků v jiných otázkách) velké části veřejnosti to do značné míry vyhovuje. V dlouhodobém hledisku nicméně směřujeme směle vstříct obrovským problémům. Můj dotaz: Jak chcete o možnosti alternativního uspořádání společnosti přesvědčit i průměrného čtenáře MF? V konečném důsledku to bez tak jako tak nepůjde…
Radovan Bartošek
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, myslím, že se velká část veřejnosti především snaží tvářit, jakože jí liberální kapitalismus vyhovuje, aby náhodou nebyla označena za nepřizpůsobivou. Přesvědčit ji lze artikulací a obhajobou veřejného zájmu, nikoli slovním brojením proti „všehomíře“ kapitalismu. A do toho veřejného zájmu podloženě začleňovat i omezování zájmů soukromých, zejména velkých firem a jejich apoštolstva. Navrhl jsem například do programového prohlášení Rady hl. města Prahy, že budeme skrze nástroje územního plánování regulovat výstavbu nových komerčních center. Na první pohled to vypadá jako nemožné, ale má to dobré důvody: 1. velká komerční centra berou práci, protože způsobují mizení malých obchodů (a to nemluvím o tom, JAKOU, jak ponižující, jak bídně placenou, jak únavnou, jak závislou práci dávají): dělají tedy přinejlepším z osob samostatně výdělečně činných zaměstnance, navíc jsou již 2. projektována na objednávku nadnárodních firem, které si obchody v nich pronajmou, drobní podnikatelé v nich uplatnění najdou zřídka, přitom ukažte mi stranu, která nemá v programu podporu malého a středního podnikání, 3. tato centra akumulují dopravu a způsobují tím řidičům i městu potíže, vytvářejí tlak na nakupování ve velkém a tím na ježdění nakupovat autem. A to vůbec nemluvím o tom, že nadnárodní korporace velmi často odklánějí placení daní mimo Česko, ačkoliv tu realizují své zisky. Jenže tyto věci je třeba lidem vysvětlovat na konkrétních příkladech, na obchoďáku, který jim má zabrat jejich park apod., aby tuto argumentaci přijali. O to se snažím. Zdraví, MS 4.2.2015 11:55

OTÁZKA:  Dobrý den, proč si myslíte, že na severu Prahy má chybět segment silničního okruhu kolem Prahy ?
Václav Vitner
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, rizika spojená s dostavbou silničního okruhu vůbec nejsou tematizována a tak jsem se toho ujal. Představa, že pražskou dopravu vyřeší soustava dopravního skeletu, který má tvořit silniční a městský okruh a je spojující radiály, pochází ze sedmdesátých let a z jiného způsobu uvažování o městě stylem: tady se pracuje, tady se bydlí a odsud sem je třeba se co nejrychleji dostat autem. To je přece zastaralé a zoufale neúčinné. Je třeba usilovat o město krátkých vzdáleností, které funkce bydlení, práce a rekreace sdružuje tak, aby nebylo životně nutné se neustále přepravovat. Stačí se podívat, kam dopravní inženýring sillničních okruhů přivedl města na Západě, která všechny okruhy již mají. Je v nich snad proto méně zácp? Druhá věc jsou finance, město Praha má přes 3o miliard dluhu, o státu ani nemluvě, a minimálně ten pražský vznikl právě zejména právě kolosálními dopravními stavbami (v tomto případě) městského okruhu. Teprve třetím důvodem je pro mne zde ochrana přírody: cenná přírodní lokalita údolí Vltavy u Řeže, kudy je trasována tzv. severní varianta této části okruhu, by byla stavbou navždy zničena. Podobně jako třeba soutok Vltavy s Berounkou u Zbraslavi. Proto považuji za nezbytné zpracovat Plán udržitelné mobility, který tuto dopravní koncepci města prověří a přehodnotí. Ostatně podíl individuální automobilové dopravy v Praze od roku 2011 trvale klesá. S pozdravem, MS 4.2.2015 12:04

OTÁZKA:  Dobrý den Matěji. Nezanevřel jste na domovskou Prahu 3? Tu podvodnou koalici je třeba stále kontrolovat. Máte na to čas?
J. Novotný
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, Prahu 3 sleduji a vznik té nové koalice tam mne velmi trápí. Získali jsme silný mandát provést změny, které jsme slíbili a které vesměs vzešly z podnětů obyvatel. Nová koalice ve všech ohledech otáčí: začíná ustupovat developerům, uzavírá Radniční noviny veřejnosti, koncepce sociálního bydlení je v nedohlednu, privatizace bytů se zastavila, Parukářka je opět v ohrožení, prostě peklo. Ale nedáme se. Žižkov je nejhezčí místo na světě a tahle koalice měšťáků s nulovým obzorem se tu přece nemůže udržet déle než pár měsíců. Vždyť oni vlastně vůbec nevědí, co je třeba, a lidé to brzy poznají. Zdraví, MS 4.2.2015 12:09

OTÁZKA:  Muzete strucne vysvetlit, proc jste v hlasovani o problematice komunalniho odpadu nehlasoval s koalici? Nevnimate to jako nedodrzeni spoluprace v ramci koalice?
Zdenek
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, mám v Radě hl. města Prahy na starost společnost Pražské služby, která svoz odpadů a jejich likvidaci zajišťuje z velké části nyní. Město v ní vlastní téměř 80% podíl. Vypsání veřejné zakázky na svoz odpadů je nepochybně nutné, ale je zde dvojí veřejný zájem, který musíme obhájit a musíme obhájit opravdu oba. Město má totiž na jedné straně zájem vysoutěžit tuto zakázku za co nejméně peněz, aby byla co nejlevnější, aniž utrpí kvalita. Zároveň má ale město jako většinový vlastník Pražských služeb také zájem na prospěch této společnosti: aby soutěž vyhrála a aby ji vysoutěžila za co nejvíc peněz. Musíme se přeci chovat jako řádný hospodář a nepřivést městskou firmu na buben, což není vyloučeno, pokud zakázku nezíská. Jde o určitý střet veřejného zájmu. A já mám povinnost hájit v Radě hl. města Prahy i zájem této městské společnosti. Myslím, že je třeba o rizicích spojených se zakázkou ve vztahu k budoucnosti Pražských služeb ještě jednat. S pozdravem, MS 4.2.2015 12:19

OTÁZKA:  Dobrý den, sledoval jsem řadu Vašich veřejných prohlášení i rozhovorů v TV a nemohu se zbavit dojmu, že se snažíte profilovat jako člověk, který jde zásadně proti proudu. To je jistě při Vašem věku pochopitelné, je to ale rozumné na pozici náměstka primátorky hlavního města ČR, navíc v rámci křehké koalice?
Jiří Hromada
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, neřekl bych se, že se snažím nějak cíleně profilovat, čtu prostě jiné knihy, mám jiné zájmy, jiné zkušenosti a tedy i jiné názory, než které se běžně říkají v televizi, což pak vypadá jako záměr, ale je to nutnost pramenící z těchto příčin (a nesouvisí to s věkem, čili nelze doufat ve „zmoudření“). Ve funkci, kterou nyní zastávám, mám na vybranou, buď budu stále týž, jakého mne lidé volili (mám přímý mandát, neboť jsme jen dva v celé republice, kteří přeskákali v uplynulých volbách ve městech nad 100 tisíc obyvatel díky preferenčním hlasům v tak složitém volebním systému) anebo se budu zcela konformizovat se systémkem, který každá koalice a funkce předpokládá a stanu se hlasovacím strojem. Jsem loajální zastupitel této koalice. Je ale zároveň mojí povinností prosazovat program a změny v politice, které jsem sliboval před volbami. Myslím, že mne lidé nevolili proto, abych dobře zapadl a hleděl si udržet své místečko, ale proto, abych hájil veřejný zájem. A ten je třeba občas hájit i vcelku hlasitě, aby nezanikl v hluku partikularit. S pozdravem, MS 4.2.2015 12:20

OTÁZKA:  Jste skutečně přesvědčen o tom, že máte dostatek zodpovědnosti, znalostí a praxe na to, aby jste mohl být náměstkem primátorky?
Jaroslav Suchý
Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický:  Dobrý den, to je jistě důležitá otázka a sám si ji kladu stále, neboť je to hodně odpovědná funkce s vlivem této odpovědnosti zdaleko neodpovídajícím, jinými slovy: často mám pocit, že mám odpovědnost i za věci, na které mám zanedbatelný vliv. Co se týče zkušeností: od roku 2006 jsem zastupitelem na Žižkově, což je městská část s 80tis obyvateli, dva roky jsem zde (2012-4) byl i místostarostou. Nabírám tedy zkušenosti v politické práci odspodu, což si myslím, že je správný postup. Mnohokrát jsem se v minulosti účastnil územních i stavebních řízení za občanské sdružení Tady není developerovo i jinak, znám tedy vcelku na vlastní kůži procesy, v éře ve vedení Prahy 3 jsem také mnohokrát připomínkoval územně-plánovací agendu, ať už zadání Metropolitního plánu nebo Pražské stavební předpisy. Věnoval jsem se a věnuji stále záchraně Nákladového nádraží Žižkov, což je příklad rozvojového území rozsahu, jichž mám na starost celou řadu, ale opět nezačínám od nuly. V neposlední řadě všechen volný čas věnuji četbě odborné literatury z mně svěřené kompetence, abych mohl jednat s architekty a urbanisty poučeně, což je důležité pro to, aby brali mé názory vážně i jinak, než z titulu funkce. S pozdravem, MS 4.2.2015 12:21

 

Záznam chatu najdete pod odkazem:

http://praha.idnes.cz/matej-stropnicky-0z0-/odpovedi.aspx?t=O150203_103235_420_bur