Letní dotazník Mf DNES

Autor: Kateřina Kolářová, MF Dnes

Rebel Strany zelených obdivuje na svém otci pracovitost. V názorech na politiku i na řízení Divadla na Vinohradech se často rozcházejí.

1. Čeho si na svém otci nejvíc vážíte?

Všestrannosti a pracovitosti. Vstává v pět, k čemuž já se nepřinutím.

2. V čem se nejvíce rozcházíte?

Neshodujeme se v míře loajality, kterou jsme ochotni držet v rámci svých pracovišť. Otec respektuje ekonomické oddělení svého divadla víc, než bych to uměl já.

3. Nejčastější téma, na které se bavíte, je…?

Střídáme divadlo a politiku. Velký prostor věnujeme též kvalitě českého mediálního prostředí. To je oblast, v níž je otec stejně radikálně kritický jako já.

4. Jaká vlastnost je pro něj absolutně charakteristická?

Nesnáší pohodu. Kdo s ním žije, moc si jí také neužije. Je mistr ve vytváření napětí. Dlouho jsem protestoval, nyní mu směle konkuruji.

5. Které jeho práce si vážíte nejvíc – herecké, režijní nebo šéfovské?

Myslím, že je nejlepší jako herec. Nejlépe může využít svého maximalismu, protože nenaráží na zuřivý odpor svého okolí, což se jinak děje pravidelně. Jako herec je to nejvíc on.

6. Pokud by na sobě měl něco měnit, co by to mělo být?

Měl by postupovat přísněji v uměleckých otázkách divadla. Dotované scény nemusí mít plná hlediště a měla by objevovat nové věci.