Matěj Stropnický: Chci, aby lidé bydleli

autor: prvnizpravy.cz, 28. listopadu 2009

Podle zastupitele Prahy 3 Matěje Stropnického (SZ) probíhá na Žižkově neprůhledná bytová politika, říká nv rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Problémy vidí i kupříkladu na severní Moravě, kde bývalá OKD naložila s mnoha byty a nájemníky dle svého. Vše podle něj souvisí se vším, a tak si myslí, že otázce bydlení by pomohla třeba i legalizace squatingu.

Jste jednatelem sdružení Žižkov (nejen) sobě, týkajícího se bydlení. Co je jeho cílem?

Naše sdružení existuje již téměř rok a má 700 členů. Privatizace bytů pod vedením žižkovské radnice má každé volební období jiná pravidla a podmínky prodeje původním nájemníkům jsou stále nespravedlivější. Ceny jsou dnes trojnásobné oproti roku 2006. Zároveň stávající nájemníci nevědí, kdy, zda vůbec a za kolik budou privatizovat. A cena i nájemné stále stoupá. Mnozí by raději byt vyměnili, odešli nebo byt naopak opravovali. Nevědí ale, na čem jsou.

Co jste jako zastupitel městské části Praha 3 v dané věci podniknul?

S kolegy jsme formulovali čtyři základní požadavky adresované vedení radnice za ODS. Týkají se spravedlivé ceny, zveřejnění harmonogramu privatizací, sociálních bytů, které radnici po privatizaci zbudou a nejasného výběru soudních znalců, kteří byty oceňují. K těmto požadavkům se postupně přidal pátý – personální. Žádáme odvolání zástupce starostky Zdeňka Lochmana z ODS, který má privatizaci na starost.

Proč?

Podle nás je v opakovaném střetu zájmů, neboť zprivatizoval již dva byty a za nepoměrně výhodnější cenu. Zatímco byty v panelových domech nabízí radnice občanům za 27 tisíc korun za metr čtvereční, Lochman privatizoval byt v cihlovém domě na Vinohradech za 11 tisíc za metr čtvereční. Petici za jeho odvolání podepsalo během týdne pět set obyvatel Žižkova.

Pranýřujete i bytovou koncepci městské části Praha 3. Není to kritika za každou cenu?

Není, protože žádná koncepce vlastně neexistuje. Jediné, co radnice pod naším tlakem udělala, je, že zveřejnila seznam domů, které privatizovat nebude, a od okolních městských částí opsala program podpory pro nájemníky, jimž se bude zvyšovat nájemné. Je ovšem nastaven tak, aby na podporu ve skutečnosti nikdo nedosáhnul. A to nemluvím o byrokracii s tím spojené, která dělá takzvaně pravicové ODS opravdu čest. Zatímco radní odmítají podat jakékoli informace o výši svých příjmů, po žadatelích o snížení nájemného se nestydí žádat je do neslýchaných detailů.

Požadujete transparentní slevy na byty. Co si pod tím lze představit?

Máme za to, že slevu z odhadní ceny je nutno poskytnout nejen za rychlé jednání, jako je to nyní, ale i vzhledem ke stavu bytu, jeho poloze, délce trvalého pobytu v městské části obyvatele či jeho finančním možnostem. Máme přece zájem na tom, aby tady lidé bydleli.

V souvislosti s bydlením se hovoří mimo jiné o squatingu. V ČR je na rozdíl třeba od Holandska nebo Anglie trestným činem. Pomohla by jeho legalizace i v ČR?

Na podstatě squatingu není nic nezákonného. Je tedy vhodné tomuto faktu legislativu přizpůsobit. Dům, který chátrá, zakládá svému majiteli nejen vlastnická práva, ale i povinnosti. Zahraničí může být inspirací. Squateři nabízejí, že dům, o nějž se nikdo nestará, opraví, obydlí a v drtivé většině případů rovněž zpřístupní veřejnosti formou kulturní činnosti. To by mělo být možné. Vedlo by to na jedné straně k tomu, že by majitelé domů o svůj majetek pečovali tak, aby se nestával zdrojem veřejného ohrožení, a na druhé straně k tomu, že by chátrající objekty dostaly nové využití.

Squating zatím legální není, každém místě je to navíc s bydlením jinak. Co by se podle vás dalo učinit pro to, aby byly pro všechny občany stejné podmínky?

Zákon o hlavním městě Praze, který stanovuje kompetence magistrátu a městských částí, je v oblasti bydlení záměrně nejasný. Sjednotit postup dnes už dobře nejde, neboť privatizace mnohde již skončila. Obyvatelé mají prostě takovou privatizaci, jakou si dokázali prosadit skrze občanská sdružení. Pro radnice je totiž příjem z prodejů zdrojem prostředků pro jejich investiční záměry.

Nejde jen o Prahu. Specifická situace je na severní Moravě. Asi 44 tisíc bytů OKD tam spravuje společnost RPG Real Estate. Ta v Ostravě jednostranně vypověděla smluvní závazek, že pokud se rozhodne prodat byty, musí je nejprve nabídnout stávajícím nájemníkům za stanovenou kupní cenu. Co si tom myslíte?

Situace na severní Moravě je vysloveně skandální. Vznikla zřejmě záměrně nedostatečnou právní oporou ve smlouvě, která při změně státního podniku OKD na akciovou společnost a následném prodeji společnosti Carbon Invest Petra Koláčka z původně „služebních bytů“, určených jejich nájemníkům i po ukončení pracovního poměru, udělala „firemní byty“. S nimi může dnešní majitel RPG (bývalé OKD) Zdeněk Bakala, který je zároveň majitelem časopisu Respekt a vlivnou postavou okolo nové strany TOP 09, nakládat podle libosti. Je z něj dnes největší vlastník jednotlivých bytů ve střední Evropě.

A nemůže se svým majetkem nakládat jakkkoli?

Je v tom háček. V praxi to totiž vypadá tak, že po propuštění z dolu vezme RPG horníkům s podlomeným zdravím i byt – a nabídne ho novému zaměstnanci. Naděje spočívá v tom, že cena kupované OKD by byla nesrovnatelně vyšší, kdyby zahrnovala i byty nejen do správy, ale do vlastnictví. Za několik milionů se prodal majetek v hodnotě několika miliard. To je nutno napadnout.