Matěj Stropnický v DR: Chci vrátit do české politiky téma změn klimatu a dopadů globalizace

Předseda Strany zelených Matěj Stropnický chce vrátit do české politiky téma změn klimatu a dopadů globalizace. Řekl to Deníku Referendum. „Ekologické problémy mají ekonomické příčiny a sociální důsledky. Vytkl jsem si za cíl vrátit do české debaty téma změn klimatu a vůbec tady otevřít otázku globalizace a toho, co přináší. To totiž nepojmenovává vůbec nikdo,“ uvedl a doplnil další důležitou věc: „Internalizaci externalit, čili stop přenášení nákladů soukromé sféry na stát.“

„Jako země zaostáváme – ve vzdělanosti, v platech, v přidané hodnotě práce, v čase stráveném v práci, v ochraně životního prostředí, v transparentnosti veřejné správy, ve struktuře energetiky, v legislativě, kde zákony píší lobbistické skupiny od OSA až po exekutory, v budování dopravní infrastruktury, ve vymahatelnosti práva, v ochraně soukromí, ve schopnosti vybírat daně od velkých firem, v boji s vyloučením a chudobou,“ dodal předseda zelených.

http://denikreferendum.cz/clanek/24437-strana-zelenych-na-svem-sjezdu-predstavi-stinovou-vladu

Denikreferendum.cz 16.1.2017