Radniční noviny mají být místem, kde obec diskutuje, a teprve poté přijímá rozhodnutí

Rozhovor s Matějem Stropnickým v Jihlavských listech dne 1.11.2011.

Redakce periodik samosprávy by se měly vymanit z přímého vlivu vládnoucí koalice. Tvrdí to novinář a editor v Deníku Referendum, Matěj Stropnický. Svůj příspěvek přednesl na konferenci.

Vaším tématem je vydávání „radničních“ novin. Vnímáte takové noviny jako „nezávislé“?
V současnosti jsou periodika vydávaná samosprávami zejména výrazem aktuálního rozložení politických sil na dané radnici. O nezávislosti nemůže být řeč. Stav je asi takový, jako kdyby vláda vydávala ze státního rozpočtu financované noviny distribuované měsíčně do všech schránek všech obyvatel České republiky. Absurdní představa?
No, přesně to dělají de facto samosprávy. Některé jsou otevřené i politické opozici, zcela výjimečně i z veřejnosti, ale chybí legislativní úprava, která by radničním periodikům dávala jednotný, veřejnoprávní status.

Nejčastěji se diskutuje o tom, zda tam mají dostat prostor opoziční zastupitelé. Co si myslíte vy?
V současnosti jde čistě o rozhodnutí vedení radnic, zda něco takového připustí. Někde se to děje alespoň formou anket adresovaným zástupcům všech politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu. Nicméně to nestačí, protože takový prostor je nutně limitovaný a především, jde pouze o komentáře, zatímco optika informování, tedy zpravodajské části radničních novin, zůstává plně poplatná prezentaci radniční koalice. A noviny dělá vždy zpravodajství, nikoliv názory.
Mnohem podstatnější tedy je, aby se redakce takového periodika vymanila z přímého vlivu vládnoucí koalice. To je možné zejména skrze proměnu statutu radničních novin, například zákazu účasti radních v redakční radě, aktivním vyhledáváním kritických názorů jednotlivými redaktory a také informování o očekávaných rozhodnutích, nikoliv jen o tom, co se již stalo. Radniční periodika mohou fungovat nezávisleji jedině tehdy, když si budou sama určovat, o čem chtějí psát a jak.

Nemají „radniční“ noviny pouze informovat o výsledcích práce? Tedy o tom, na čem se demokraticky většinově usnesou?
Záleží na tom, co od periodik vydávaných samosprávami především očekáváme, jestli je to přepis rozhodnutí, která stejně radnice uveřejňovat ze zákona musí, a činí tak dnes nejčastěji na internetu, nebo zda má být takové periodikum hlavně místem, kde obec diskutuje, a teprve poté přijímá rozhodnutí. To je koncept německého filosofa Habermase.
V demokraciích podle něj vznikají rozhodnutí z nejlepších argumentů. Ty musejí někde zaznít a být konfrontovány s odlišnými pohledy. Domnívám se tedy, že radniční noviny mají zejména vytvářet pro takovou diskusi podmínky, vyvolávat ji, zajišťovat, aby všechny hlavní argumenty zazněly v odpovídajícím poměru a aby tedy bylo pro nejlepší rozhodnutí uděláno maximum. Rozhoduje pak samozřejmě rada a zastupitelstvo, ale odpovědněji.

Radniční noviny vycházejí zpravidla jedenkrát měsíčně, myslíte si, že vzhledem k malé periodicitě je vůbec možné, aby se zde zveřejňovaly názory všech stran v zastupitelstvu?
Měsíční periodicita je myslím dostatečná. Je dána poměrem nákladů na výrobu i distribuci v tak velkém rozsahu a množstvím událostí, které se za toto období zpravidla dějí. Většina problémů nemá neomezenou množinu řešení, a proto si myslím, že se mohou uplatnit všechny významné a nový pohled nabízející názory, nejen nutně stranické, ale i odborné a také určitých zájmových skupin, jako jsou občanská sdružení. Omezí-li se sebeprezentace radnice, místa zbude pro všechny dost a dost.
Než se podaří veřejnoprávní statut periodik vydávaných samosprávami uzákonit, doporučuji pro začátek zavést do statutu radničních periodik etický kodex, který vypracovalo sdružení Otevřená společnost (www.otevrete.cz), které se jako jediné u nás zabývá více než deset let výhradně touto problematikou a má v ní obrovské zkušenosti.

Zdroj: Jihlavské listy, 1.11.2011