Rozhodující slovo na magistrátě má Kleslová, tvrdí náměstek Stropnický

Náměstek primátorky Matěj Stropnický (Trojkoalice/SZ) tvrdí v rozhovoru pro Novinky, že rozhodující slovo v Praze má bývalá dlouholetá členka sociální demokracie a nynější místopředsedkyně hnutí ANO Radmila Kleslová.

Na magistrátu je v současné chvíli patová situace. ANO a ČSSD chtějí váš odchod, Trojkoalice požaduje navrácení kompetencí, které vám byly odebrány, zpět do vaší gesce. Má situace nějaké řešení?

Řešení spočívá v tom, že se ANO stane znovu samostatným politickým subjektem.

Narážíte na místopředsedkyni hnutí ANO Radmilu Kleslovou, o které jste ve čtvrtek prohlásil, že je temnou zákulisní postavou magistrátu?

Ano. Doufám, že se podaří její vliv uvnitř klubu ANO oslabit natolik, že to rozhodující slovo bude mít ten, kdo byl zvolen ve volbách. To znamená paní primátorka.

Co konkrétně paní Kleslová dělá?

Paní Kleslová prostřednictvím předsedy svého klubu Michala Haška (ANO) ovládá velkou část klubu. Na rozdíl ode mě chodí například na koaliční jednání. Ví o jednotlivých rozhodnutích a myslím, že personální spory třeba o účast zástupců ANO v jednotlivých pražských firmách přicházejí od ní. Myslím si, že paní primátorka má na to malý vliv.

Máte pro to nějaké reálné důkazy?

Nejsem Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, od toho jsou tady jiné orgány. Jsem tu jako politik pro to, abych prosazoval změny, za které jsem byl zvolen. V okamžiku, kdy naráží to, co prosazuji, hledám důvod a snažím se popsat, kdo za tím stojí a jaké jsou příčiny. Protože objektivní příčiny nejsou.

Takže je to vaše domněnka?

Koukám a vidím. Nemám na papíře napsáno, kde paní Kleslová posílá seznam lidí nebo seznam, jak se má hlasovat.

Myslíte si tedy, že i za požadavkem ČSSD a ANO na váš odchod z funkce náměstka stojí ona?

Pro koaliční partnery je nevýhodné, aby někdo předkládal návrhy, které nejsou po chuti a které mají tendenci ztransparentňovat prostředí a omezovat potenciální vlivové vstupy, zejména v oblasti územního rozvoje. Když se začínám ptát, proč neprocházejí, a popisuji strukturu, které tady čelím, začíná z toho být politický problém. Vyvažuje se tím, že celý spor se koncentruje na moji osobu. Ale ve skutečnosti to není pravá příčina. Příčina je v systému. Sociální demokracie je tady tím úřadem za ty roky prorostlá, prorostlá akciovkami, příspěvkovými organizacemi. A to prorůstání pokračuje a já tomu nemůžu jenom přihlížet.

Takže vaše návrhy nejsou podle vás po chuti především ČSSD a paní Kleslové?

ČSSD a paní Kleslová jedno jest. To je potřeba vidět. To je jedna skupina, která má zároveň pod sebou i podstatnou určitou část klubu ANO. A je potřeba, aby se ANO znovu stalo samostatným svébytným subjektem, který se nebude řídit pokyny z ČSSD prostřednictvím paní Kleslové.

Jak je to s developerskými tlaky, o kterých dlouhodobě mluvíte?

Čím víc o tom přemýšlím, tak tu argumentaci je potřeba rozšířit. Na jedné straně je nepochybně zájmem developerů stavět hodně vysoko s co nejnižšími náklady. Na druhé straně je město, které to umožňuje, anebo to umožnit nemusí. Tam do toho vstupují politické tlaky ve formě netransparentního procesu. Jsou tam prostě okamžiky, ve kterých je prostor pro korupci. Tam už není problém developer, to je problém města.

Když zmiňujete korupci, máte na mysli někoho konkrétního?

Myslím, že problematické momenty se soustřeďují kolem rozhodování výboru pro územní rozvoj, ve kterém zasedají zástupci sociální demokracie, kteří ten výbor vedou a navrhují řešení. Konkrétně tam sedí Jan Slezák a zároveň také Karel Březina (oba ČSSD). Ten v souvislosti s odposlechy, jejichž přepisy se částečně objevily v kauze soudce Havlína, tam tyto pravomoci má. To znamená, že Karel Březina to umí zařídit.

To znamená, že Karel Březina bere úplatky?

Opakuji, nejsem Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Přišel jsem sem a bylo potřeba pokusit se ucpat díry, které tady jsou. Ucpal jsem je tím, že jsem jako protiváhu výboru zřídil odbornou komisi, která odůvodňuje rozhodnutí, aby bylo zřejmé, proč se rozhodla tak, jak se rozhodla. Výbor tohle nedělá a žádným způsobem to neodůvodňuje, ba to ani téměř neprojednává. A tam vidím prostor pro korupci. Ale víte, jak těžké je takové věci prokázat? Je potřeba, aby bylo poukazováno na to, že tady existuje taková možnost a že je těžko vysvětlitelné, proč některé změny územního plánu stihneme pořídit za dva roky a proč některé trvají pět, deset i šestnáct let.

Vraťme se ještě k pražským stavebním předpisům, které celý spor odstartovaly. Z ČSSD zaznívají hlasy, že jste měl do předpisů zapracovat, co požadovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), a že jste to neudělal, a proto paní Krnáčová přednesla svůj návrh. Je to pravda?

To není pravda. Jednak ministerstvo neřeklo přesně, jaké znění bude ochotno akceptovat u jednotlivých sporných otázek. Říkali – máte tady problematické pasáže, řešte je. Neřekli jak. Takže ano, já jsem ten návrh upravil a předložili jsme ho v novém znění a znovu jsme ho zaslali ministerstvu a byl jsem připraven jednat o připomínkách. Když mi ministerstvo neřekne, jak přesně si znění návrhu představuje, pak je to takový pokus omyl.

Není to chyba komunikace mezi vámi a ministerstvem?

Ministerstvo mi to odmítlo sdělit. Paní (Karla) Šlechtová (ministryně pro místní rozvoj; pozn. red.) se se mnou nad pražskými předpisy odmítla sejít. Řekla, že se sejde jenom s paní primátorkou. Sešly se a doufejme, že našly konsenzuální znění. Měl jsem zájem na tom, aby předpisy byly, a byl bych tomu vyhověl. Ty věci, které ministerstvo požadovalo, požadovalo do určité míry právem. Ale mělo říct jak. Už se k tomu nechci vracet, tahle věc se už nějak zaceluje.

Přemýšlíte stále o jiném fungování koalice, než je tahle současná?

V tuhle chvíli si myslím, že je povinností Trojkoalice, aby se snažila naplňovat programové prohlášení v koalici, ve které je, dokud to půjde.

Podle Trojkoalice byla odebráním vašich kompetencí porušena koaliční smlouva. Co dalšího by muselo nastat, aby to už dál nešlo?

O tom se v Trojkoalici vede debata a ještě není u konce.
Barbora Zpěváčková, Novinky ze dne 4.září 2015

http://www.novinky.cz/domaci/379683-rozhodujici-slovo-na-magistrate-ma-kleslova-tvrdi-namestek-stropnicky.html