Rozhovor: Divadlo Komedie se mělo řešit včas

Na prosincovém zasedání výboru pro kulturu jste upozornil, že společnosti Company.cz skončí v létě smlouva o podnájmu Divadla Komedie a že už dávno měl být vypsán konkurz. Čím si toto „opomenutí“ vysvětlujete?

Nedbalost. Jako by hlavnímu městu nestačila lekce, kterou dostalo při odcházení Pražského komorního divadla Dušana Pařízka. Hrozí tak blamáž: soubor Company.cz s koncem sezony skončí a město bude mít prázdný sál. V lepším případě se probudí teď a vyhlásí výběrové řízení, které, budeme-li mít štěstí, přinese výsledky někdy na jaře. To je na přípravu sezony 2016/2017 velmi pozdě, a je tedy nasnadě, že se do konkurzu zodpovědné a kvalitní projekty ani nemusejí přihlásit. K tomu přistupuje i otázka financování v prvním roce. I to bude muset město řešit ad hoc. Při tom nic z toho nebylo potřeba, kdyby se s řešením začalo včas.

Pan radní Wolf na stejné schůzi přednesl návrh vrátit prostor Divadla Komedie ministerstvu financí, od kterého si ho magistrát pronajímá. Co tomu nápadu říkáte?

Slyšel jsem to na jednání výboru poprvé a návrh mne v tom nedobrém smyslu slova překvapil. Divadlo Komedie je jedním z nejlepších divadelních prostorů v Praze, s dobrou pověstí, na skvělém místě, město do něj vložilo nemalé prostředky. Čili je to návrh nesmyslný. Nedokážu si představit, že by ministerstvo financí přistupovalo k dalšímu využití tohoto divadla tak, jak by si zasloužilo: tedy především na základě výběru nejkvalitnější dramaturgie.

Výbor na váš návrh zavázal radního Wolfa, aby na lednové zasedání připravil varianty řešení ohledně dalšího podnajímání Divadla Komedie, a to včetně jejich finanční náročnosti. Jaké varianty vidíte vy?

Ano, podal jsem takový návrh, protože bych se nerad dočkal toho, že budeme jako město znovu čelit oprávněným výtkám, že jsme něco podcenili. Myslím, že by město mělo zadat, například u Divadelního ústavu, odborné posouzení kvality dosavadní dramaturgie a inscenačního provedení. Město by si mělo samo shrnout ekonomické výsledky souboru Company.cz, které vím, že nejsou valné, ale nemohou být jediným kritériem pro rozhodování. O ukončení působení souboru ale nemůže rozhodnout jedna věta grantové komise o nedostatečně přesvědčivých uměleckých výsledcích, to je trochu málo. Pokud ale i externí, odborné hodnocení uměleckých kvalit nedopadne pro soubor dobře, je na místě mu umožnit dokončit sezonu a mezitím najít nového podnájemce. Město musí ale dát najevo, že si divadlo v nájmu ponechá a bude ho finančně podporovat, jinak nezískáme důvěru těch, kteří by se do soutěže měli hlásit.

Jaké řešení byste pro další využívání Divadla Komedie preferoval vy?

V roce 2011 bylo ve finále výběrového řízení pět umělecky velmi kvalitních projektů, vyhrát mohl kterýkoli z nich. Verdikt komise jsem nerozporoval, i když proti němu existovaly odborné i emocionální výhrady. Myslím, že by město mělo postupovat obdobně jako tehdy: tedy vyhlásit výběrové řízení znovu, sestavit odbornou komisi, zveřejnit přihlášené projekty a vybrat ten nejkvalitnější. A zároveň jasně a předem říct, jakou dotaci město divadlu poskytne – například spojit vyhlášení výběrového řízení se schválením mimořádného víceletého grantu určeného vítězi. K tomu není potřeba žádná zásadní reforma divadel, toto divadlo již transformací prošlo.

Sledujete tvorbu Centra východní dramatiky (Company.cz) v Divadle Komedie? Měl by soubor podle vás pokračovat v podnájemní smlouvě?

Myslím, že je působení souboru obecně trochu zklamáním. Opakuji, že projekt byl kvalitní, a svou dramaturgickou orientací dokonce v pražských poměrech objevný a odvážný. Já ho hájil. Zdá se mi ale, že naplnit se jej podařilo jen částečně. Najednou nebyl tolik důvod do Komedie chodit, za Pařízka jsem řadu představení viděl i vícekrát. To ale hodnotím spíš zpovzdáli a hlavně: neměli by to hodnotit radní nebo zastupitelé. Proto bych doporučoval objednat odborné zhodnocení. Kulturní výbor, jehož jsem členem, je ostatně pouze doporučující orgán.

Probíhají jednání o nové magistrátní koalici – je už zřejmé, zda dojde k nějakým změnám na postu radního pro kulturu? Měl byste případně o takové angažmá zájem?

Jednání probíhají, rýsuje se koalice TOP 09, Trojkoalice, pirátů a nezávislých s podporou ODS. Nic nevylučuji, koneckonců, byl jsem téměř tři roky místostarostou pro kulturu na Žižkově a léta jsem působil v Literárních novinách, kde jsem často psal i recenze uměleckých projektů, včetně divadelních. V tuto chvíli je ale radním trojkoaliční kolega Jan Wolf a to plně respektuji.

Autor: Marie Reslová
Publikováno: 25. Prosinec, 2015

http://www.divadelni-noviny.cz/matej-stropnicky-divadlo-komedie-se-melo-resit-vcas