Situace ve Straně zelených

Přepis rozhovoru pro ČRo 1 – Radiožurnál ze dne 17.7.2008, 21h, pořad Stalo se dnes

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Mimořádný sjezd Strany zelených, který se bude konat na začátku září, definitivně rozhodne o směru strany. To dnes řekl Martin Bursík na mimořádné tiskové konferenci. Předseda Strany zelených řekl i jednu další velmi důležitou věc, že už v podstatě nechce spolupracovat s nynější místopředsedkyní Danou Kuchtovou. Důvodem je prý její odlišný pohled na práci strany v koalici. Martin Bursík sází na své vítězství na zářijovém mimořádném sjezdu, po kterém se chce obklopit lidmi s podobnými vizemi. Martin Bursík dnes také řekl, že už příští týden budou členům strany k dispozici návrhy na změny stanov strany. O jejich konečné podobě rozhodnout delegáti zelených na onom mimořádném sjezdu o prvním zářijovém víkendu. A co o tom všem soudí místopředseda Republikové rady Strany zelených a jeden z nejhlasitějších odpůrců Martina Bursíka Matěj Stropnický. Na to už se zeptáme přímo jeho. Slyšíme-li se na telefonu. Dobrý večer.

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
Ano, dobrý večer.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Takže ono to dnešní vyjádření šéfa vaší strany bylo poněkud takové velmi opatrné, ale de facto jednoznačné. Říkal, že nechce dvouhlavou stranu, že ta změna stanov povede k tomu, že republiková rada nebude mít vlastní vedení a že to vlastně bude takové to, obrazně řečeno, odstranění té druhé hlavy, která mate voliče. Tak jaké poselství to vyslalo k vám jako místopředsedovi republikové rady?

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
No, tak, zaprvé je potřeba říct, že koncept užšího a širšího vedení jako kombinace způsobu řízení politické strany je běžný ve všech českých politických stranách, takže na tom není na Straně zelených nic mimořádného. Co se týče toho, že republiková rada má ve Straně zelených své vlastní vedení, tak to pro mě představuje paradoxně výhodu, a to proto, že, právě proto, že hlavním úkolem republikové rady je kontrolovat dodržování plnění našeho volebního programu, na kterém ne vždycky mají úplně naši zástupci ve vládě ten pravý zájem, aby to bylo zhodnoceno objektivně, tak od toho je, myslím, ta republiková rada, a proto by se měla i nadále svolávat a určovat si svůj program sama. Ostatně pan předseda je členem této, této šedesátičlenné rady, takže nevidím důvod, proč by mělo k tomu docházet, k nějakým, ke změnám, tak.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Takže vás to nijak nezneklidňuje, to, že bude vlastně odstraněna republiková rada nebo respektive ta nebude odstraněna, ale její vedení, v němž vy jste?

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
No, tak, pan předseda chce jednak republikové radě odstranit to vedení a chce ji svolávat sám, což ale je opět paradoxní, protože on to byl, kdo, protože já už jsem ve Straně zelených poměrně dlouho, asi šest let, on to byl, kdo do našich tehdejších stanov zavedl tady tuhle tu, tady tuhle tu novou věc, tu dvojkolejnost, jak tomu on teďko říká, a tehdy to označoval za velkou výhodu a za způsob, jak učinit republikovou radu demokratičtější, když se mu to tedy hodilo. Dneska, když se mu to nehodí, tak chce to jaksi zrušit. Druhá, druhá záležitost v tom je ta, že on chce změnit způsob volby do té republikové rady. V tuto chvíli se republiková rada, říkám, asi šedesátičlenná skládá z poslanců, ministrů, dvaceti lidí volených sjezdem a po dvou lidech z každého kraje. To je právě velmi jaksi demokratický a pestrý způsob volby tohoto orgánu, který je skutečně reprezentativní. To chce pan předseda omezit tak, aby v republikové radě zasedali pouze předsedové krajů a předsednictvo, eventuálně poslanci nebo ministři. To znamená, že mají vypadnout především ti druzí zástupci z krajů a také ti členové volení sjezdem. Kdybych měl ještě zmínit, protože podle toho, co jsem slyšel od pana předsedy na té tiskové konferenci prostřednictvím médií, tak on říkal, že na republikové radě mu vadí to, že nemá žádnou odpovědnost, to není pravda. Tak jako předseda byl volen sjezdem, tak i členové republikové rady byli někteří volení sjezdem a mají tudíž odpovědnost ke sjezdu. To, že byl předseda volen většinovým způsobem a byl tedy zvolen větším počtem hlasů, než členové republikové rady, kteří byli voleni poměrným systém a museli tedy obstát zase naopak ve větší konkurenci, to vysvětluje ten nepoměr v počtu těch hlasů zvolených do republikové rady a do předsednictva, ale jinak se jedná skutečně o způsob, jak omezit vnitrostranickou demokracii a koncentrovat moc pouze u určitého, velmi omezeného okruhu lidí okolo pana předsedy.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
No, ono to tak vypadá na jedné straně, ale zase na straně druhé. Budeme-li uvažovat, Matěji, zcela jednoznačným selským rozumem. Ono zase, když se to vezme zcela jednoznačně, tak má-li jedna strana úplně jiný názor než ta strana druhá, tak je jasné, že se asi vzájemně nedohodnou. Tak jedna strana asi bude muset ustoupit té druhé a o tom asi rozhodne ten váš vzájemný, ta vzájemná potyčka na tom stranickém sjezdu. On dnes Martin Bursík také říkal na tiskové konferenci, že ty vaše tendence jsou nesmiřitelné nebo ty programy těch jednotlivých proudů ve Straně zelených asi nenajdou společný konsensus. Tak jak to vidíte vy?

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
No, já nevím, já si pamatuju takovou tu známu Masarykovu větu, aby se, abychom se nepokoušeli, máme-li nějaký problém, měniti demokracii, ale abychom raději jaksi ovlivňovali ty demokraty. Způsob, který volí Martin Bursík, je právě měnění způsobu volby, to jest, mění tu demokracii, protože se mu nedaří vysvětlit a obhájit ten svůj koncept právě v tomto širším vedení, tak si s pomocí svých přátel uvnitř Strany zelených, ale oni jsou to velmi často zaměstnanci těch úřadů spřízněných a tak dále, to znamená, jsou to velmi často lidé, kteří jsou na Martinu Bursíkovi přímo finančně závislí, což je také důležité podotknout, tak s pomocí těch si zakládá nové základní organizace, protože naše strana nemá pokrytí po celé republice, takže je poměrně snadné do Strany zelených vstoupit a nějakým způsobem založit základní organizaci. Ta vyšle delegáta na sjezd a tím jaksi narůstá počet příznivců Martina Bursíka a potenciální té hegemonizace té strany. To, že si …

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Ale to dnes, že vám vstoupím do řeči, to dnes Martin Bursík velmi popíral na té tiskové konferenci. Říkal, že …

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
To se vždycky tak dělá, no.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
… on ale na to nemá vliv, že nemůže si jaksi sám ze své vůle zakládat nové členské organizace, které by poté delegovaly nějaké jeho vlastní příznivce, aby ho na tom sjezdu volily, tak jako …

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
No, ne, tak ta situace je taková, že členové, kteří vůbec nemají trvalé bydliště v místech, kde nebyly základní organizace, tak přecházeli z větších organizací třeba v Praze, takhle přecházeli do středních Čech, do vesnic, kde před tím nikdy nebyli, to samé platí o Libereckém kraji a toto se dělo například přestupy z organizace, kde je trvale příslušná Kateřina Jacques. Ta je ze základní organizace na Praze 2, to znamená, ten, ten, jakoby to propojení s tím stávajícím vedením, to je tam velmi, velmi průkazné.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
No, ono je to otázka, to bychom to museli prokazovat asi dlouho, ale vraťme se k tomu, co jste řekl před chvílí. Vy jste řekl, že Martinu Bursíkovi a lidem kolem něj se nedaří komunikovat jaksi vně, nedaří se mu vysvětlovat náležitě ten postup Strany zelených, ale v podstatě vy nejste také zcela bez viny, protože vy jste místopředseda Republikové rady Strany zelených, máte tam také předsedkyni, tak ten, ta komunikační váha není pouze na něm, ale také na vás, tak jak to, že vy jste nepřesvědčili voliče „o své pravdě“?

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
Podívejte, jestli jsme přesvědčili, nebo nepřesvědčili, voliče, to v tuto chvíli nemohu tak docela dobře posoudit, jo. Na republikové radě se snažíme o tom, aby byl dodržován náš volební program, aby bylo dodržováno programové prohlášení vlády, k tomu byly vypracovány velmi pečlivé analýzy. Myslím si, že žádná z koaličních stran si takhle pečlivou analýzu toho, do jaké míry skutečně plní to, co voličům slíbila, neudělala. My jsme to udělali. Je to asi celkem osmdesát stránek nejrůznějších dokumentů od našich odborníků ze všech oblastí a toto vyhodnocení bylo podkladem dubnového jednání republikové rady tohoto roku, kdy jsme dali velmi výrazný varovný signál našim koaličním partnerům, že pokud nedojde k naplňování také zelených priorit, toho programového prohlášení vlády, už ani nemluvím tolik o našem volebním programu, ale přímo toho programového prohlášení vlády, to jest toho, na čem se koalice shodla, tak budeme muset velmi pečlivě zvážit, zda v té koalici má dál smysl zůstávat. To je také odpověď na to, jestli jsou ve Straně zelených dva neslučitelné koncepty, jak to popisuje pan předseda. Já si myslím, že tomu tak zcela není, tak jak on to popisuje, protože nám jde především o tu míru toho kompromisu, který v každé koaliční vládě je pochopitelně nutno respektovat, ale my se domníváme, že ta míra kompromisu už byla překročena.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Takže závěrečná otázka. Za předpokladu, že vy jste ochotni ke kompromisu, ale záleží pouze na té míře, tak jak odhadujete výsledky vašeho zářijového volebního sjezdu? Co se asi tak stane? Co máme my občané a případní voliči potenciální Strany zelených od vás očekávat?

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
Já, myslím si, že špatným řešením by rozhodně bylo to, kdyby jednoznačně zvítězila jedna nebo druhá část toho, co teď rozděluje nějakým způsobem Stranu zelených, protože jisté je, že už jsme, víte, my jsme do té strany vstupovali přece jenom tak nějak trochu srdcem a ten program máme velmi dobře zažitý, a proto si neumím představit, že by najednou celá ta polovina strany, která by na tom sjezdu eventuálně neuspěla, už nakonec ta naše nebo ta okolo pana předsedy, že by z té strany odešla, to znamená, ti lidé v té straně zůstanou, i když je třeba o pár hlasů ta nebo ta strana přehlasuje, a proto si myslím, že je potřeba, aby i nadále jaksi pokračoval jakýsi dialog a byla zde snaha o to nacházet kompromisy, aby například to předsednictvo, které bude na zářijovém sjezdu zvolené, bylo opět pestré a nikoliv jednobarevné, tak jak by si to možná představoval pan předseda.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Tak otázka, jestli ta vícebarevnost má ovšem nějaký konsensus a jestli lze dospět k nějakému finálnímu výsledku. No, uvidíme.

Matěj STROPNICKÝ, místopředseda Republikové rady Strany zelených
——————–
Já si myslím, že, já si myslím, že k zeleným tahle ta pestrost patří.

Markéta ŠEVČÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Tak to byl nečekaně pestrý a pro mě osobně nečekaně smířlivý dnes místopředseda Republikové rady Strany zelených Matěj Stropnický. Díky a pěkný večer.