Útok na Kliniku je koordinovaný. Svoláme mimořádné zastupitelstvo

O aktuálních událostech v souvislosti s Klinikou jsme hovořili s předsedou zelených Matějem Stropnickým: „Je skoro vyloučené, že jednotliví aktéři nepostupují koordinovaně. Možnosti, jak Kliniku zachránit, tu ale jsou.“

Jak hodnotíte aktuální situaci kolem sociálního centra Klinika?
Má to několik rovin. Předně: ta informace o tom, že Klinika užívá objekt na Žižkově v rozporu s kolaudačním rozhodnutím je zveřejněna ve velice zvláštní okamžik a za podivuhodných okolností. Druhého března totiž vyprší sociálnímu centru v objektu smlouva, úředníci se tedy právě v této době rozhodují, zda smlouvu prodlouží anebo nikoli. A do toho přijde zpráva, že stavební úřad dva týdny před vypršením nájemní smlouvy najde dokument, ze kterého vyplývá, že byl objekt zkolaudován jako zdravotní středisko.

Zároveň se tak děje jen dva dny poté, co koalice na Praze 3 zformulovala a vládě odeslala dopis, který je v mnoha ohledech krajně zavádějící. Je zcela zavádějící, když koalice složená z TOP 09, ČSSD a ODS hovoří o střetech pravicových a levicových extremistů na Klinice. Stát tedy pronajal objekt extremistům? To asi těžko. Touto dikcí vlastně naplňuje cíl žhářského útoku na Kliniku, neboť vyzývá stát, aby spolu s útočníkem potrestal i oběť.

A aby toho nebylo málo, pronajímatel, tedy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ihned zareagoval. Prý smlouvu nechce prodloužit. Považuji to za zcela evidentní zásah samosprávy do výkonu státní správy.

Svoláváme tudíž mimořádné zastupitelstvo městské části, které se musí konat do patnácti dnů.

Jak lze nyní situaci čelit? Jakým způsobem lze Kliniku zachránit?
Neznám přesné znění nájemní smlouvy. Myslím si ale, že možností je několik. Lze požádat o změnu kolaudačního rozhodnutí. Bohužel je ale dva týdny před koncem nájemní smlouvy, pokud by se kolaudační rozhodnutí našlo před několika měsíci, situace by byla mnohem příznivější.

Chyba je ale jednoznačně na straně stavebního úřadu, myslím si proto, že lze uvažovat také o podání žádosti o odklad výkonu rozhodnutí o uvedení užívání stavby do souladu s kolaudačním rozhodnutím. Jinými slovy: kdyby Klinika věděla, že užívá objekt zkolaudovaný jako zdravotní středisko dřív, mohla v řádných lhůtách dosáhnout rekolaudace. Nevěděla to nikoli vlastní vinou, ale vinou nepořádku na stavebním úřadě.

A co mimořádné zastupitelstvo, o kterém jste se zmiňoval? Čeho chcete dosáhnout?
Budeme současnou koalici konfrontovat s jejich vlastním prohlášením, s jejich dopisem vládě, ve kterém je řada zavádějících tvrzení. Zeptáme se jich, proč ustupují pravicovým extremistům a budeme důsledně volat po tom, aby se krajní pravici neustupovalo. A taky chceme mluvit o podivném sledu událostí posledních dnů.

Ten je zarážející. Myslíte, že se jednalo mezi jednotlivými aktéry o koordinovanou akci?
Skoro se mi nechce pochybovat, že by tomu tak nebylo.

 

Autor: Vratislav Dostál
Denikreferendum.cz, 19.2.2016

http://denikreferendum.cz/clanek/22342-stropnicky-utok-na-kliniku-je-koordinovany-svolame-mimoradne-zastupitelstvo