Zůstávám loajálním koaličním zastupitelem

5.2.2015    Právo    str. 12    Praha – Střední Čechy, Petr Janiš

NÁMĚSTEK PRIMÁTORKY MATĚJ STROPNICKÝ (TROJKOALICE) ŘEKL PRÁVU:

 

* Odůvodnění tendru na odpad před čtrnácti dny v zastupitelstvu prošlo, ač jste nehlasoval. Koaliční partneři vám to vyčetli, spor ale dosud neutichl. Proč myslíte, že to tak je?

Doufám, že se koalice přes ten problém co nejrychleji přenese. Zůstávám loajálním koaličním zastupitelem. Dál se k tomu vlastně vyjadřovat nechci.

* Jste loajální, jak byste se ale zachoval, kdyby se o tom odůvodnění hlasovalo teď v únoru?

Věcné důvody, které jsem u toho hlasování měl, samozřejmě zůstávají.

* Klub Trojkoalice vás podpořil, ČSSD a ANO však trvají na svém. Zaznělo na klubu, že pokud byste měl jít vy, půjdou všichni?

Ne, v tomto smyslu jsme se tou záležitostí nezabývali, protože vždycky jenom reagujeme na nějakou iniciativu přicházející od koaličních partnerů. V tom smyslu je pozice pořád stejná.

* Zaznamenal jste jiné výhrady kolegů, třeba kvůli Pražským stavebním předpisům, autonomnímu sociálnímu centru Klinika či při pilování programového prohlášení?

To jsou běžné koaliční diskuse. Na různé věci máme různé názory, tak to je a týká se to nejenom věcí, které předkládám já. Platí gros, že rada rozhoduje svým hlasováním, je to tak u materiálů všech radních.

* Jakmile je pro většina radních z každé strany, stává se návrh koaličním. Není porušením koaliční smlouvy, když pak někdo nehlasuje pro v zastupitelstvu?

Ano, tak to v koaliční smlouvě psané je.

* Není to v rozporu s principem nejlepšího vědomí a svědomí?

Všechny koalice jsou v rozporu s principem nejlepšího vědomí a svědomí.

* Neshoda se týkala otázky Pražské okruhu v programovém prohlášení rady. Jak jste s dopravním odborníkem ČSSD Karlem Březinou vyřešili tuto otázku?

Mám ve své části pasáž, která se věnuje přehodnocení dopravního skeletu města při přípravě metropolitního plánu. Není řečeno, jak přesně se bude přehodnocovat, budou tomu předcházet další analýzy, především vývoje automobilové a nákladní dopravy. Není v mé gesci určovat, které stavby se budou realizovat a které nikoli, nehledě na to, že silniční okruh je realizován ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V té věci se já akorát budu snažit zajistit, aby se zpracovalo vyhodnocení a realizovaly se pouze stavby, které budou opravdu potřeba.

* Řešíte také problém Pražských stavebních předpisů, což se ještě na jednání městské rady nedostalo. Víte, jak dál, a co si myslíte o myšlence odmítnout rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj, které předpisy pozastavilo?

Před 14 dny jsem, vědom si té možnosti odmítnout, poslal soubor otázek Evropské komisi. Týkají se procesu notifikace, zejména toho, zda je nutný, nebo zda nikoli. Zejména o to se opírala argumentace ministerstva pro místní rozvoj. V tuto chvíli čekám na odpověď. Až přijde, bude teprve možné zareagovat. Proces novelizace předpisů jako takový na tom není závislý. Chci ho spustit bez ohledu na to, co nám z Evropské komise přijde. Ta informace bude důležitá pouze pro to, jestli musíme uskutečnit tu notifikaci u novely, nebo ne. Nebrání to tomu, abychom připravili novelu. Než ji pustíme do dalšího připomínkování, bude to ještě stejně měsíc a půl trvat. Myslím si, že do té doby nám určitě Evropská komise odpoví.